Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Aktualita

 

Česká lékařská společnost ocenila nejlepší odborné knihy

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předalo prestižní Ceny za nejlepší vědecké práce za rok 2008. Slavnostní předání se uskutečnilo 27. října 2009 v prostorách Senátu PČR, v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce. Slavnostní projevy pronesli senátor Milan Štěch, prezident České lékařské společnosti Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

První cenu získali MUDr. Viktor Kašák, MUDr. Vladimír Koblížek a kol. za knihu Naléhavé stavy v pneumologii, druhou cenu MUDr. Tomáš Fait, MUDr. Michal Vrablík, prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a kol. za knihu Preventivní medicína, třetí cenu prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., a kol. za knihu Lexikon očkování. Všechny tři knihy vydalo nakladatelství Maxdorf v edici Jessenius. Cenu za časopisecké práce získala prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., za soubor 14 prací z oboru neurovědy.

  

Cena za knižní publikaci

1. cena

Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol. – Naléhavé stavy v pneumologii, vydalo nakladatelství Maxdorf v edici Jessenius. Naléhavé stavy představují mimořádně obtížnou situaci se značným rizikem chyby, resp. postupu non lege artis. Přitom právě na lékařích mimo jednotky intenzivní péče obvykle závisí osud pacienta do té doby, než je na specializované oddělení přijat.

2. cena

Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol. - Preventivní medicína, vydalo   nakladatelství Maxdorf v edici Jessenius. Publikace, která je určená odborné lékařské veřejnosti pojednává o preventivní medicíně. V knize je zdůrazněna role praktického lékaře. V dalších kapitolách se nachází přehled současných programů primární a sekundární prevence v jednotlivých oborech, např. gynekologii, obezitologii, diabetologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.

3. cena

Jiří Beran, Jiří Havlík a kol. – Lexikon očkování, vydalo nakladatelství Maxdorf v edici Jessenius. Kniha určená odborné lékařské veřejnosti přináší přehled dostupných očkovacích látek ve formě lexikonu, který ve zjednodušené formě informuje nejen o infekci, proti které chrání, ale také o vlastní vakcíně.

 

Cena za časopiseckou publikaci 

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. a kolektiv autorů – za soubor 14 prací z oboru neurovědy.


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.