Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


acidobazická rovnováha (zkr. ABR)

rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami (bázemi) v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost organismu. K mechanismům, které větší výkyvy minimalizují, patří jednak pufry (nárazníky, tlumivé roztoky) vyrovnávající okamžité změny, jednak plíce a ledviny, které mohou poruchy kompenzovat po dlouhou dobu. Za normálních okolností má organismus tendenci se okyselovat – kyselé látky však dokáže pufrovat a vyloučit močí (která je proto obvykle kyselá), oxid uhličitý pak vydýchat plícemi. Porucha rovnováhy ve prospěch kyselin vede k acidóze, porucha ve prospěch zásaditých látek k alkalóze. Oba typy poruchy mohou být vyvolány buď metabolickými ději (metabolická acidóza či alkalóza), nebo jsou důsledkem poruchy dýchání (respirační acidóza či alkalóza). K vyhodnocení ABR se užívá Astrupovo vyšetření. Srov. pH, vnitřní prostředí [acidum; báze]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.