Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


amalgam

v širším slova smyslu studená slitina jakéhokoli kovu se rtutí; zubní a. je nejrozšířenější materiál pro zubní výplně. Smícháním rtuti a částic amalgamové slitiny v poměru cca 1:1 vzniká plastická homogenní hmota, kterou se vyplní vypreparovaná kavita. Po určitém čase a. ztuhne a je jej možno ev. dále opracovávat, leštit apod. V podmínkách ústní dutiny probíhají v a. různé pochody a reakce,v jako je koroze, změny objemu, galvanoelektrické jevy atd. Amalgamová slitina se připravuje tavením základních kovových prvků, kterými jsou Ag (>65 %), Sn, Cu a ev. malá množství dalších. Podle dalšího zpracování slitiny se a. dělí na pilinové (slitina je frézována na drobné odštěpky), sférické (slitina je v horkém stavu rozprašována do plynného prostředí za vzniku ovoidních částic) a smíšené (směsi obou typů). Po smísení částic slitiny se rtutí dochází k hlavní chemické reakci (AgSn + 2Hg  AgHg + HgSn) za vzniku ke korozi náchylné fáze HgSn (gama2 fáze). Moderní typy a. (tzv. nongama2 a.) obsahují jen minimální množství gama-2 fáze, díky zvýšenému podílu Cu (až 30 %), a proto se jejich vlastnosti neustále zlepšují. A. se dříve mísil ručně, dnes je dávána přednost přípravě v amalgamátoru, kde je i možnost použití predózovaného kapslového a. Navzdory několikrát za století se opakujícím vlnám proti amalgamu, zůstává i dnes nejlepší a nejrozšířenější výplňovou hmotou pro distální úsek chrupu. Pověsti o jeho toxicitě a jiné škodlivosti byly již několikrát vyvráceny, přesto se však pravidelně objevují znova, zejm. v souvislosti s objevením nových alternativních výplňových hmot (tzv. amalgamové války) [arab. al člen; malgham slitina]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.