Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


anafylaxe

závažný, mnohdy život ohrožující stav vznikající v důsledku masivního, náhlého a systémového vyplavení histaminu a dalších mediátorů, které působí obv. na více orgánů a vedou k četným klinickým příznakům. Na kůži může vznikat zarudnutí, svědění, exantém, urtikarie, angioedém. V horních dýchacích cestách zduření nosní sliznice, chrapot až laryngospasmus, v dolních je závažný především bronchospasmus. V trávicím traktu edémy sliznice, zvracení, průjem. Závažné jsou příznaky v kardiovaskulárním systému – vazodilatace, hypotenze či arytmie, zvýšená permeabilita kapilár. Bývají i bolesti hlavy, reakce spojivek, nauzea, úzkost, bolesti břicha. Nejtěžším projevem je anafylaktický šok. Klasická a. je imunitně podmíněna, vzniká na podkladě senzibilizace organismu při opakovaném kontaktu s určitým alergenem, který se následně váže na imunoglobuliny E přítomné na povrchu mastocytů a bazofilů; po jejich přemostění dochází k degranulaci. Jiným mechanismem je působení anafylatoxinů (3a, 5a složky komplementu). Obdobný stav (někdy označovaný jako anafylaktoidní reakce) může vznikat i neimunitními mechanismy (přímým účinkem na degranulaci mastocytů působí např. některé léky či potraviny, srov. histaminoliberátory; ovlivněním metabolismu arachidonové kyseliny; cvičením – srov. EIA). Existují i a. idiopatické vč. formy rezistentní na kortikoidy (maligní a.). K častým alergenům vyvolávajícím a. patří např. hmyzí bodnutí, některé potraviny (např. kravské mléko, vejce, ořechy, ryby, mořské plody, sýry) či některá potravinová aditiva (mohou působit přímé uvolnění histaminu), latex, četné léky (jodové kontrastní látky, antibiotika, plasmaexpandéry, biologické léky, imunoglobuliny, vakcíny). K mediátorům a. patří kromě histaminu i serotonin, heparin, leukotrieny, enzymy (např. tryptáza, kininogenáza). Základem léčby je podání adrenalinu (obv. intramuskulárně, někdy opakovaně); u ohrožených osob existuje i ve formě autoinjektoru. Dále se podávají antihistaminika, kortikoidy, bronchodilatancia (2 mimetika), v některých případech atropin či glukagon (u osob léčených betablokátory). Léčba musí být včasná a energická, dále zahrnuje zajištění žilního přístupu, hydrataci, podávání kyslíku, protišoková opatření. Osoby s již proběhlou anafylaktickou reakcí by měly mít základní léky u sebe vč. autoinjektoru adrenalinu

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.