Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


angina pectoris (zkr. AP)

lat. algická forma ischemické choroby srdeční, projevující se bolestí na hrudi (stenokardií), která někdy vyzařuje do ramen nebo čelistí. U klasické neboli námahové AP je bolest vyvolána fyzickou námahou (rychlá chůze, chůze do schodů, pohlavní styk) či rozrušením; negativní roli hraje chlad. V klidu bolest spontánně do několika minut ustupuje. Ústup bolesti lze urychlit podáním nitroglycerinu (nitrátů). Nitráty i jiné léky (blokátory kalciového kanálu, betablokátory) se užívají i preventivně. Neustoupí-li bolest po nitroglycerinu a trvá-li déle než dvacet minut, je podezření na infarkt myokardu. Podobně klinicky závažná je rovněž větší četnost záchvatů a jejich horší odpověď na dosavadní léčbu (tzv. nestabilní AP, která může signalizovat vznik infarktu, srov. akutní koronární syndrom). V diagnóze se uplatňuje EKG, které však u námahové AP bývá v klidu normální; změny se projeví až při zátěži (viz ergometrie). Ischemie myokardu se na EKG projeví depresí úseku ST, lze ji prokazovat i zátěžovou echokardiografií či thalliovým scanem. Zúžení koronární tepny a jeho lokalizaci lze zobrazit koronarografií a řešit chirurgicky (bypass, PTCA). Podstatou AP je nejč. aterosklerotické zúžení koronárních tepen srdce a nedostatek kyslíku v srdci při námaze. Stabilita aterosklerotického plátu ovlivňuje průběh choroby (nestabilita zvyšuje četnost záchvatů a může vyústit v kompletní uzávěr s nekrózou části myokardu). Kromě užívání léků má velký význam i boj proti rizikovým faktorům aterosklerózy, výluka kouření, přiměřená fyzická aktivita. K profylaxi trombózy lze podávat antiagregační léčbu. Dekubitální AP – stenokardie se dostavují v poloze vleže. Prinzmetalova (vazospastická) AP neboli variantní AP má odlišný průběh od klasické námahové AP. Bolest se často dostavuje v klidu a je způsobena spasmem koronárních cév, po němž může dojít v rámci reperfuze k arytmiím. Na rozdíl od klasické AP se na EKG projeví větš. elevací úseku ST [lat. ango zužovat; pectus; souvislost s angínou je pouze slovní, zde jde o svíravou bolest na hrudi, srov. stenokardie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.