Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


barbituráty

léky užívané zejm. v minulosti jako hypnotika, sedativa i jako součást analgetik. Se zřetelem k nežádoucím účinkům, malé terapeutické šíři a riziku vzniku závislosti byly nahrazeny novějšími hypnotiky (zejm. benzodiazepiny). Některé se podávají jako antiepileptika a nitrožilně k dosažení celkové anestezie. Hlavními riziky intoxikace jsou útlum dechového centra, bezvědomí a oběhové selhání; neexistuje specifické antidotum. Dělí se podle doby působení – na krátkodobě (pentobarbital), středně dlouze (cyklobarbital) a dlouhodobě (fenobarbital) účinné. Indukují mikrozomální enzymy (cytochromy P450) s možným ovlivněním metabolismu dalších léků a indukcí záchvatu akutní porfyrie

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.