Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Cortiho orgán

struktura v hlemýždi vnitřního ucha sloužící k přeměně zvukových vln na nervové impulsy vedené VIII. hlavovým nervem do mozku. Uložen jako vyvýšenina na lamina basilaris, probíhá od baze až po vrchol kochley. Kromě podpůrných buněk obsahuje buňky smyslové (vláskové). Podpůrné buňky vytvářejí membrana reticularis, vlásky buněk smyslových jsou v kontaktu s membrana tectoria. V C. o. probíhá po celé délce tzv. Cortiho trojúhelník vytvořený dvěma šikmo navzájem k sobě skloněnými Cortiho pilíři. Po obou stranách jsou vláskové buňky (vnitřní a zevní). Kromě toho obsahuje C. o. řadu strukturně rozlišitelných podpůrných buněk (Claudiusovy, Deitersovy, Hensenovy buňky). Podráždění smyslových buněk v C. o. vzniká přenosem vibrací třmínku v oválném okénku na perilymfu a membrány ohraničující blanitý hlemýžď (ductus cochlearis). Kmity vedou k posunu tektoriální membrány a ohybu cilií vláskových buněk, v nichž iontovými změnami (depolarizací vyvolanou průnikem kaliových kationtů) vzniká tzv. receptorový potenciál dále přenášený na vlákna sluchové části VIII. hlavového nervu. Frekvence (kmitočet) zvuku pak vedou k rozkmitání určitých oblastí C. o. v podélném směru v průběhu kochley

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.