Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


descensus testis

lat. sestup varlete. Postupné přemístění varlete od zadní stěny zárodku v bederní oblasti mimo dutinu tělní, které probíhá od konce 2. měsíce vývoje. Vlivem nerovnoměrného růstu délky trupu zárodku a gubernacula se varle začíná přesouvat kaudálním směrem, přičemž s sebou vytahuje příslušnou tepnu (a. testicularis) a lymfatické cévy (proto je nutné při nádorových onemocněních varlete revidovat uzliny podél lumbální aorty). Ve 4. měsíci je varle u vchodu do inguinálního kanálu, od 6. měsíce jím prostupuje. Přitom s sebou strhuje výchlipku peritonea, fascie břišních svalů (ty tvoří obaly varlete) a snopce m. transversalis abdominis jako m. cremaster. Ty spolu se žilní pletení a chámovodem vytvoří semenný provazec (funiculus spermaticus). Varle by mělo koncem 7. měsíce postoupit k východu inguinálního kanálu a v 8. měsíci sestoupit do skrota, kde se dokončí systém obalů a výchlipka peritonea se zcela oddělí a uzavře. Sestouplá varlata jsou důležitým znakem donošenosti, jejich uložení ve skrotu je nezbytné pro normální spermiogenezi. Je možné tolerovat jedno varle v šourku a jedno ve východu tříselného kanálu jako normu. Poruchy v uzavření a oddělení výchlipky peritonea mohou způsobit šourkovou kýlu. Sestup varlete není děj pouze mechanický, je to složitý proces regulovaný humorálně za součinnosti mnoha činitelů (zejm. gonadotropinů a androgenů). Srov. kryptorchismus, maldescensus testis, retence varlete

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.