Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


flebotrombóza (phlebothrombosis, thrombophlebitis profunda)

zánět hlubokých žil, nejč. na dolních končetinách nebo v pánvi (ileofemorální oblast), spojený se vznikem krevní sraženiny (trombózy) s částečným nebo úplným uzávěrem lumen. Rizikové faktory trombózy jsou zpomalení toku krve, zvýšená koagulace, poškození cévní stěny (Virchowova-Rokitanského triáda). Postihuje častěji ležící osoby, zejm. obézní, s varixy, po operacích (nitrobřišních, ortopedických), traumatu či porodu, kardiaky, osoby po iktu či s malignitou. Vyšší riziko představuje i podávání estrogenů (kontracepce, HRT), některé hereditární trombofilní stavy (APC rezistence aj.), antifosfolipidový syndrom. Klasicky se projevuje otokem končetiny s bolestivým napětím, lividním zbarvením a celkovými příznaky (teplotou, zrychlením srdeční činnosti). Příznaky však mohou být nevýrazné. Fyzikální vyšetření je poměrně málo senzitivní (palpační bolestivost lýtka, pozitivní Homansovo znamení, mohou být zvýrazněny povrchové žíly). Přesnější diagnostika je ultrazvuková (stanovení žilního průtoku, duplexní sonografie), dále se někdy používá kontrastní nebo izotopová (značeným fibrinogenem) flebografie, MRI, vzácně již pletysmografie (volba metody souvisí i s lokalizací trombózy). Laboratorně lze vyšetřit D-dimery (jejich normální hodnota f. prakticky vylučuje, ovšem časté je i zvýšení z jiných důvodů). Klinickým obrazem masivní trombózy je phlegmasia. Závažné jsou komplikace f. Může dojít k embolii plic, následkem f. může být sekundární venózní insuficience s varixy. Léčba je antikoagulancii (heparin, frakcionovaný heparin, warfarin), event. fibrinolýzou, důležitá je profylaxe u rizikových pacientů (např. miniheparinizace, perorální antikoagulancia, rehabilitace, bandáže dolních končetin). Srov. tromboembolická nemoc, tromboflebitida [flebo-; trombóza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.