Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


G-proteiny

regulační buněčné bílkoviny, které jsou aktivovány výměnou GDP za GTP. Dělí se na monomerní a heterotrimerní. Monomerní (např. ras, rab, rap, ran, rac) zajišťují regulaci řady buněčných procesů (proteosyntéza, diferenciace, proliferace, vezikulární membránový transport aj.), mutace některých z nich jsou popsány u nádorů. Heterotrimerní zprostředkovávají přenos signálu mezi membránovými receptory (s G-p. spřažené receptory, GPCR) a efektory (adenylcyklázy, fosfolipázy, fosfodiesterázy a iontové kanály). Skládají se z podjednotek a, b a g. Srov. Ras-proteiny, proteinkináza A. Srov. second messenger [podle vazby guaninnukleotidu]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.