Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


glomerulus

klubíčko krevních kapilár s Bowmanovým pouzdrem, které tvoří úvodní část nefronu odpovědnou za filtraci krve. Nachází se v kůře ledvin. Krev do g. přivádí vas afferens, odvádí vas efferens, mezi nimi je kapilární řečiště (portální systém). Tlak v kapilárním systému g. je vysoký a díky kontrakci, resp. dilataci přívodné či odvodné tepénky je do značné míry autonomní vůči systémovému tlaku krve. V g. se z protékající krve filtruje tzv. prvotní moč (viz glomerulární filtrace), která odtéká dále do soustavy tubulů, kde se definitivně upraví. Kromě kapilár je důležitou složkou g. mezangium. Filtrace tekutiny se děje skrz endotel, bazální membránu a podocyty. Vlastnosti těchto složek vč. povrchového náboje jsou spolu s tlakem důležité pro tvorbu primární moči a její složení (např. za normálních okolností negativní náboj odpuzuje bílkoviny, které tak hůře procházejí z krve do moči). Při chorobném postižení g. se mění náboj, vlastnosti podocytů (např. dochází k splývání jejich výběžků), může docházet k proliferaci mezangia, ukládání imunokomplexů a aktivaci komplementu atd., což porušuje propustnost g. a výsledně může vést k jeho poškození až zániku s postupným celkovým poklesem glomerulární filtrace. Srov. juxtaglomerulární, Malpighiho tělíska [zdrob. z lat. glomus, glomeris klubíčko, odvozeno od globus]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.