Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


hemodialýza (zkr. HD)

léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin – očišťování krve od zplodin látkové přeměny (metabolismu), a tvořící podstatu tzv. „umělé ledviny“. Princip je založen na dialýze – prostupu látek polopropustnou membránou z jedné tekutiny (zde krve) do druhé (dialyzačního roztoku) po koncentračním spádu (difuze). Vlastnosti membrány a dialyzačního roztoku ovlivňují přestup různých látek, jak to vyžaduje konkrétní zdravotní stav pacienta. Současně se odstraní z těla přebytečná voda, kterou nemocný nemůže vyloučit ledvinami (filtrace). Ke komplikacím h. patří disekvilibrační syndrom, kardiovaskulární nestabilita (hypotenze, arytmie), krvácivé či trombotické příhody, horečka aj. Z dlouhodobých komplikací jde zejm. o onemocnění kardiovaskulárního systému, infekce, hematologické, nervové, kostní komplikace a další. Je dnes základní metodou léčby těžké renální insuficience, ať už akutní (kde může být použita na přechodnou dobu), nebo chronické, kde je nutná pravidelná h. po zbytek života, resp. do event. transplantace ledviny. Krev se odvádí z těla do dialyzačního přístroje, kde probíhá její „čištění“, a zbavená odpadních látek se vrací. Se zřetelem k potřebě snadného přístupu k cévám se u chronicky dialyzovaných zakládá obv. na horní končetině tzv. shunt (cévní spojka). Dialyzuje se většinou 2–3× týdně vždy několik hodin, ale záleží na konkrétní potřebě. H. se též používá u některých otrav (intoxikací) k odstranění jedu či předávkovaného léku z krve. Srov. peritoneální dialýza, hemofiltrace, hemoperfuze, semipermeabilita, CAPD, CRRT [hemo-; dialýza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.