Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


informační bias

zkreslení výsledku studie v důsledku chyb při sběru informací. I. b. vzniká, dojde-li u studovaných subjektů k misklasifikaci nemoci, expozice nebo obojího. Nediferenciální misklasifikace (tj. chyby při klasifikaci nemoci, jež postihují ve stejné míře exponované i neexponované osoby, či chyby při klasifikaci expozice, jež postihují ve stejné míře nemocné a zdravé) vede k podhodnocení skutečného efektu (rozdílu). Diferenciální misklasifikace může vést ke zkreslení výsledků studie v jakémkoliv směru a někdy též ke vzniku falešné, nepravdivé asociace. Častou příčinou diferenciální misklasifikace bývá tendence nemocných osob lépe si vybavit minulé expozice než zdravé kontrolní osoby, nebo např. vědomé či nevědomé tendence zdravotníků důkladněji vyšetřovat exponované osoby (kuřáky) apod.

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.