Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


inositoly

hexahydroxyderiváty cyklohexanu často zařazované do skupiny alkoholických cukrů (patří mezi polyoly, resp. cyklitoly). Z devíti možných izomerů je v přírodě rozšířený zejm. myoinositol (inositol v běžném slova smyslu), vápenatá sůl jeho hexafosforečného esteru se nazývá fytin (fytinová kyselina). Deriváty inositolů hrají významnou roli v metabolismu, viz inositoltrifosfát. Někdy se z nutričního hlediska řadí k vitaminům skupiny B. Další deriváty se označují allo-, cis-, epi-, D-chiro-, L-chiro, muco-, neo- a scyllo-. Zkoumá se význam inositolů, včetně některých méně běžných izomerů, v patogenezi a terapii deprese (snížení inositolu v hypothalamu a dalších oblastech mozku u jedinců, kteří spáchali suicidium), mánie (snížení obsahu inositolu jako možný mechanismus účinku lithia) a u dalších duševních poruch

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.