Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


ischemická choroba dolních končetin (zkr. ICHDK)

onemocnění tepen dolních končetin, při němž dochází k jejich postupnému zužování až úplnému uzávěru s následnou ischemií. Nejč. příčinou je obliterující ateroskleróza (obv. bývá zároveň ICHS), jejíž rizikové faktory zvyšují i riziko ICHDK. Velmi negativní vliv má zejm. kouření. Méně časté příčiny jsou Buergerova nemoc, vaskulitidy, traumaticky či iatrogenně podmíněné uzávěry, myeloproliferativní onemocnění aj. Chronická forma se projevuje bolestí nejprve při chůzi (intermitentní klaudikace), později se bolesti stávají klidovými. Postižená končetina je chladnější, v nejtěžším stadiu se objevují trofické změny, může dojít až ke gangréně. Při vyšetření se kromě fyzikálního vyšetření (barevné a trofické změny, puls, šelesty, polohový test) uplatňuje zejm. měření kotníkových tlaků, duplexní ultrasonografie a arteriografie. V léčbě se používají vazodilatancia, prostaglandiny (často ve formě série infuzí), reologika, antikoagulační a antiagregační léčba. V pokročilejších stadiích invazivní a chirurgické postupy (např. angioplastika, stenty, laserové a mechanické systémy, Bierova blokáda, bypass, cévní protézy, endarterektomie, sympatektomie). Důležitá je léčba rizikových faktorů a životospráva vč. přiměřené zátěže (rozvoj kolaterál) a naprosto nezbytná je výluka kouření. Akutní ischemie je způsobena trombózou nebo embolií. Projeví se bolestí, bledostí s následnou cyanózou, nepřítomností pulsu, paresteziemi, obrnami a celkovými příznaky s možným rozvojem šoku. Léčí se fibrinolýzou (trombolýzou), tromboembolektomií chirurgickou nebo perkutánní a péčí o celkový stav. Srov. makroangiopatie, mikroangiopatie

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.