Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


kancerogen

látka vyvolávající rakovinu, zhoubné bujení. Ke k. patří různé chemické sloučeniny, k anorganickým patří některé sloučeniny arsenu a chromu, azbest, k organickým aromatické uhlovodíky (polycyklické uhlovodíky, benzpyren), aromatické aminy, nitrosaminy a azosloučeniny, dále pak některé polyurethany, epoxidy, ethyleniminy, vinylchlorid a další. K. mohou být jak látky přirozené, tak zejm. uměle vyrobené, kancerogenita chemických látek je předmětem soustavného výzkumu. K přirozeným k. patří některé produkty mikroorganismů, plísní či rostlin (zejm. aflatoxiny). Zdrojem k. v běžném životě je zejm. kouření, uzení, spalování atd., k. jsou ovšem i některé léky (zejm. cytostatika) a používané chemikálie. Mechanismus účinku k. spočívá v přímém či nepřímém poškození DNA. Některé k. se stávají aktivními až v organismu aktivací (zejm. v játrech). Srov. karcinogen, kokancerogen [lat. cancer rak; -gen]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.