Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


karcinom ledvin (angl. zkr. RCC

renal cell carcinoma) – zhoubné onemocnění ledvin; existuje několik typů k. l. jak z histologického hlediska, tak z hlediska genetických dispozic. Označován též jako Grawitzův nádor, popř. hypernefrom. Roste nejprve opouzdřen, pak se však šíří do okolí, prorůstá do cév a metastazuje. Histologicky jde o adenokarcinom, nejč. světlobuněčný karcinom, další histologické varianty jsou např. papilární, chromofobní, onkocytový. Vychází z tubulárních buněk proximálního tubulu (světlobuněčný), chromofobní a onkocytový vycházejí z kortikálních sběracích kanálků. O něco častěji jsou postiženi muži, spíše ve středním a vyšším věku, ale familiární formy mohou vznikat i u mladších. Poměrně dlouho může probíhat bez příznaků, později se objeví hematurie, bolesti, celkové a paraneoplastické projevy (polyglobulie, hyperkalcemie, dermatomyositida, hypertenze aj.) v důsledku ektopické produkce různých působků. Metastázy jsou zejm. do plic, ale i kostí, jater, kůže, mozku aj., může dojít k invazi do nadledviny. Může být sporadický nebo má familiární výskyt, často jsou přítomny mutace (např. VHL genu u světlobuněčného, onkogenu MET u papilárního karcinomu typu 1 – viz HPRC, BHD u chromofobního a onkocytomu, genu pro fumaráthydratázu u papilárního karcinomu typu 2 – srov. HLRCC). U familiárních forem může být přítomna další symptomatologie. V diagnóze se uplatňuje ultrasonografie, CT, vylučovací urografie, angiografie, MRI a PET i k detekci metastáz, bývá vysoká sedimentace erytrocytů. Léčba je zejm. chirurgická (radikální nefrektomie s možností vyléčení u lokalizovaných včas diagnostikovaných forem, popř. laparoskopická či paliativní) s event. radioterapií a chemoterapií (ovšem nádor není příliš citlivý), používá se i imunoterapie a biologická léčba (IL-2, interferon alfa, multikinázové inhibitory – sunitinib, sorafenib, antiangiogenní protilátky – bevacizumab). Při včasné diagnóze je prognóza dobrá, při pozdní diagnóze a v pokročilých stadiích se značně zhoršuje. Kromě vlastního karcinomu se v ledvině může nacházet karcinom z přechodného epitelu, u dětí Wilmsův nádor, vzácně se v ledvinách může objevit i sarkom. Srov. HPRC, FRO, BHDS, HRC. K benigním nádorům v ledvinách patří zejm. adenom, angiomyolipom, onkocytom

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.