Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


kardiomyopatie (zkr. KMP)

onemocnění srdeční svaloviny (myokardu). Etiologie je někdy neznámá (idiopatické k.), některé k. mají genetický podklad (např. mutace těžkého řetězce myosinu). Dále se v etiologii uplatňuje zánět, infekce (např. viry Coxsackie), toxické poškození (vč. některých léků – cytostatik, alkoholu, kobaltu, drog), střádavé choroby (např. hemochromatóza, zejm. juvenilní), záření, systémové nemoci aj. V diagnóze se zejm. uplatňuje echokardiografie a další kardiologická vyšetření (EKG, katetrizace vč. event. biopsie aj.). K. se rozdělují na čtyři základní skupiny podle patofyziologických a hemodynamických změn. Dilatační k. se vyznačuje výraznou dilatací všech oddílů srdce, je výrazně porušena systolická a do značné míry i diastolická funkce srdce, což vede k poklesu ejekční frakce i vzestupu plnicího tlaku v komorách. Po určitou dobu může být relativně kompenzována a klidový srdeční výdej udržován na dostatečné úrovni. Jsou příznaky městnavého srdečního selhání, zejm. progredující dušnost a otoky, hepatomegalie; bývá i relativní insuficience atrioventrikulárních chlopní. Je vyšší riziko embolizace. Léčí se symptomaticky projevy srdečního selhání vč. event. antikoagulační terapie, někdy je nutná transplantace. Hypertrofická k. se vyznačuje lokalizovanou (dysproporční) hypertrofií myokardu, zejm. v oblasti interventrikulárního septa a pod aortální chlopní (subaortální stenóza), může mít genetický poklad. Klinicky může být tato k. dlouho skryta, nebezpečná je možností vzniku maligních arytmií vč. fibrilace komor a náhlé smrti. Častým příznakem je dušnost, příznaky jsou často vázány na námahu (proto je zákaz větší fyzické námahy). Mohou být i anginózní bolesti z nedostatečného zásobení myokardu kyslíkem či synkopy. Léčba spočívá v podávání betablokátorů a antagonistů kalcia, v některých případech se provádí kardiochirurgický zákrok (myektomie). Důležitá jsou režimová opatření a omezení větší fyzické námahy. Restriktivní k. je u nás nejvzácnější, narušena je compliance komor a diastolické plnění. Stěny myokardu jsou velmi tuhé. Může ji způsobit ukládání látek do myokardu, např. amyloidóza. Morfologicky je patrná subendokardiální fibroelastóza. Jsou příznaky srdečního selhání, arytmie. Léčba je symptomatická, prognóza nepříznivá. Arytmogenní dysplazie pravé komory je stav s náhradou svaloviny, zejm. pravé komory, vazivem a tukovou tkání, s dilatací a arytmií. K. se dále mohou dělit podle příčiny (např. ischemická, hypertenzní, zánětlivá, metabolická aj.). Též myokardiopatie. Srov. HOCM, syndrom zlomeného srdce [kardio-; myo-; patie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.