Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


kardiotonika

skupina léčiv s pozitivně inotropním účinkem, srdeční glykosidy. Mechanismus účinku spočívá v inhibici Na+/K+ ATPázy, vzestup intracelulární koncentrace sodíku následně zvyšuje vzestup koncentrace kalcia, který zesiluje intenzitu stahu. Mimoto mají účinek nepřímý, daný zvýšenou citlivostí převodního systému na parasympatikus (vagus). Kromě zesílení kontraktility mají negativní chronotropní a dromotropní účinek, mohou působit bradykardii a zpomalovat atrioventrikulární (AV) převod. Klasickou indikací k. bylo srdeční selhání, v současnosti je hlavní indikací fibrilace síní s rychlým AV převodem a známkami srdeční insuficience. Pro antiarytmický účinek se využívají u supraventrikulárních tachykardií. Kontraindikací je např. WPW syndrom, hypertrofická obstrukční KMP; toxické účinky zvyšuje hypokalemie. Mají poměrně úzké terapeutické spektrum s rizikem předávkování a četné lékové interakce. Příznaky toxicity zahrnují zejm. trávicí obtíže, poruchy zraku a poruchy srdečního rytmu. Vyvolávají charakteristické změny na EKG (v netoxickém působení). Koncentraci v plasmě lze monitorovat, k dispozici je antidigoxinová protilátka. Používá se digoxin (dávky je třeba redukovat při snížené funkci ledvin), event. methyldigoxin, dř. i digitoxin či strofantin (ouabain). Srov. digitalizace [kardio-; tonika]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.