Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


krevní skupina

antigenní označení červených krvinek (erytrocytů). Nejvýznamnější, nejznámější a pro krevní transfuzi nejdůležitější jsou skupiny systému AB0 (skupina A, B, AB nebo 0). Krvinky skupiny 0 mají na svém povrchu antigen – tzv. H-antigen, tj. kombinaci sacharidů s koncovým cukrem fukosou. Enzymatickou úpravou tohoto antigenu pak vznikají antigeny odpovědné za skupinu A (na konci je galaktosamin) nebo B (na konci je galaktosa). Dědičnost k. s. je dána přítomností genu pro tyto enzymy. Pro schopnost tvorby skupiny A (a stejně tak B) stačí zdědit gen pro příslušný enzym od jednoho z rodičů (srov. kodominance). U nás jsou nejč. k. s. skupiny A a 0. Jedinci s určitou krevní skupinou mají kromě příslušných antigenů (aglutinogenů) i protilátky proti jiným skupinám (aglutininy). Jedinci se skupinou A mají anti-B, se skupinou B anti-A, se skupinou 0 mají anti-A i anti-B. Tyto protilátky jsou třídy IgM (event. také IgG či IgA), mají schopnost aglutinace či hemolýzy aktivací komplementu. Přirozená existence těchto protilátek má význam s ohledem na podání transfuze, vyšetření k. s. a kompatibilita jsou nezbytným předpokladem jejího podání (předtransfuzní vyšetření). Antigeny AB0 systému jsou na všech buňkách organismu. Dalšími k. s. jsou Rh systém, systémy MNS, P, Lu, Kell, Lewis, Duffy. Kromě Rh systému se běžně při transfuzích netestují, jejich inkompatibilita může způsobit lehčí komplikace během transfuze. Srov. HLA

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.