Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


leukemie, akutní lymfoblastická (lymfatická, zkr. ALL)

akutní leukemie s postižením a hromaděním nezralých elementů lymfoidní řady. Morfologicky se podle FAB klasifikace rozlišují varianty L1 až L3. L1 je tvořena malými buňkami s jedním jadérkem takřka bez cytoplasmy, vyskytuje se zejm. v dětství a bývá odvozena z B buněk. L2 jsou větší, variabilnější buňky, mají již patrnou cytoplasmu a více nápadnějších jadérek, je častější v dospělosti. L3 buňky jsou rovněž větší, uniformní, mají bazofilní a někdy vakuolizovanou cytoplasmu (Burkittova leukemie). ALL se dělí podle příslušnosti k B či T buňkám s různými stupni jejich vyzrávání (podle povrchových CD antigenů a dalších znaků) na pre B-ALL a B-ALL, resp. pre T-ALL a T-ALL. Častější jsou ALL z prekurzorů B buněk (80 %). Pre B-ALL typu L1 je častou leukemií dětského věku, s vrcholem výskytu mezi 3. až 5. rokem. V některých případech ALL mohou být chromozomální poruchy. Někdy se vyskytuje filadelfský chromozom, dále t(4;11) či t(1;19) a další translokace. Jejich výskyt může být významný i s ohledem na prognózu, která dále závisí na typu a věku postiženého. Nejlepší prognóza je u dětí (až 80 % se vyléčí), o něco horší je u kojenců a dospívajících a nejhorší u dospělých (vyléčí se cca čtvrtina či třetina). Klinické příznaky jsou odvozeny od příznaků leukemie obecně, v některých případech je častější infiltrace mening. Léčba je cytostatiky (vč. intratekální), event. radioterapií, může být různá u jednotlivých typů. Srov. CALLA

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.