Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


nerv (nervus)

svazek paralelních nervových vláken (axonů či dendritů) s příslušnými obaly, součást periferního nervového systému. Neurony sídlí v CNS, event. v nervových gangliích. Nervy vedou impulsy jak z CNS do periferie (centrifugální, eferentní vedení), tak zpět do CNS (centripetální, aferentní vedení). N. se dělí na hlavové, míšní, vegetativní. Podle funkce mají charakter motorický (řídí pohyb svalů), senzitivní (vedou vjemy dotyku, bolesti, tepla, propriocepce), senzorický (chuť, čich, zrak, sluch). Vegetativní nervy jsou sympatické či parasympatické. Mnoho nervů má ráz smíšený. Srov. neur-. Zkr. n. Jednotlivé nervy – viz nervus/nervi [lat. nervus tětiva luku, šlacha; dávní lékaři nedokázali dobře rozlišit šlachy a nervy, srov. arterie, neuro-]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.