Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


osmolarita

celkové množství (látkové množství) osmoticky aktivních částic rozpuštěných v litru rozpouštědla, obv. vody. V krvi (plasmě) jsou nejdůležitějšími takto rozpuštěnými látkami ionty (sodík, draslík, chloridy a další), cukry (glukosa), močovina. Změny o. jsou zaznamenávány osmoreceptory v hypothalamu, které jsou podle potřeby schopny ji dále řídit (zadržet či vyloučit vodu z těla prostřednictvím hormonu ADH). Velké změny o. výrazně narušují nitrobuněčnou rovnováhu (přesuny tekutiny do buňky nebo z buňky v důsledku změn osmotického tlaku. Zvýšení o. (hyperosmolarita) se projevuje žízní, dochází k ní např. při velkých ztrátách čisté vody z organismu nebo naopak hromaděním osmoticky aktivních látek (např. glukosy při dekompenzovaném diabetu). Pokles o. v krvi (hypoosmolarita) vzniká např. při nadměrném převodnění a způsobí přestup tekutiny do buněk, které zduří a může dojít k jejich lýze. Rozpad červených krvinek se projeví jako hemolýza, zduření buněk mozku vyvolá těžké poruchy, křeče až bezvědomí („otrava vodou“). Jednotkou o. v soustavě SI je mol/l, v medicíně a v biologických vědách se užívá též osmol/l. O. plasmy se pohybuje 275–295 mmol/l, o. moči kolísá v podstatně větším rozmezí v závislosti na míře zředění či zkoncentrování moči (od 50 až do hodnot přes 1000 u mladých zdravých jedinců). O. (krve, moči) je možné měřit nebo orientačně vypočítat. O. séra lze např. velmi přibližně odhadnout z jednoduchého vzorce součtem sérových koncentrací (v mmol/l): 2×Na + glukosa + urea. Viz osmolalita, hyperosmolarita, hyposmolarita. Srov. osmotický, osmóza [osmóza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.