Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


oxid uhelnatý

CO, jedovatý plyn, který je produktem neúplného spalování uhlíku (svítiplyn, kouření, výfukové plyny). Váže se na krevní barvivo hemoglobin asi 250krát silněji než kyslík, a narušuje tak významně jeho přenos. Organismus při otravě CO trpí výrazným nedostatkem kyslíku (hypoxií). V průběhu otravy se objevují bolesti hlavy, závratě, nevolnost a zvracení, později jsou v popředí poruchy vědomí až kóma. Typické je třešňově červené zbarvení kůže a sliznic. V léčbě je nutné co nejrychleji zabezpečit přívod kyslíku do organismu (vynesení postiženého na čerstvý vzduch, podávání kyslíku, v těžkých případech přetlakem). Těžší otrava může i po vyléčení zanechávat některé trvalé následky na činnosti mozku. CO vzniká v malém množství také v lidském organismu, a to zejm. při přeměně hemu na bilirubin. Takto vzniklý CO je přenášen hemoglobinem z tkání do plic, kde je z těla vylučován. I za běžných podmínek je proto asi 1 % hemoglobinu obsazeno CO. Již po vykouření jediné cigarety se však toto množství zvýší na několikanásobek. Používá se rovněž k vyšetření difuzní kapacity plic (DLCO)

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.