Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


paréza lícního nervu (paresis n. facialis)

obrna lícního nervu, porucha funkce, resp. též struktury lícního nervu (n. facialis) s následnou obrnou obličejového svalstva a poruchou vzhledu a pohybů obličeje. Má buď centrální, nebo periferní charakter. Centrální p. vzniká při postižení supranukleárním (od jádra lícního nervu výše), např. při cévní mozkové příhodě. Periferní p. vzniká např. při lymeské borrelióze, virových infekcích, onemocněních ucha, nádorech glandula parotis aj. Někdy příčina není známá (Bellova paréza). P. bývá obv. jednostranná, např. při borrelióze však může být i oboustranná. Ve stomatologii je nejdůležitější déle trvající periferní (chabá) paréza jako následek nesprávně prováděné lokální anestezie (mandibulární anestezie na foramen mandibulae). P. esenciální je typ periferní léze vznikající náhle v důsledku výrazného prochladnutí. Nazývá se též revmatická obrna nebo obrna „e frigore“. Nukleární p. je typ periferní léze vznikající lézí jádra tohoto nervu (malacie, hemoragie, nádor, zánět). Současně bývá poškozena i kortikospinální dráha (kontralaterální hemiplegie – hemiplegia alternans media) a často i jádro n. VI. (konvergentní strabismus). Sekundární p. je typ léze nervi facialis způsobené patologickým ložiskem různé etiologie – otogenní obrna n. VII. (způsobená uzurací stěny canalis facialis rozsáhlým zánětem středoušní dutiny), neuritida (neurosyfilis, polyradikuloneuritida), neurinom akustiku, tumory, arachnoiditida pontocerebelárního úhlu, traumata lebeční spodiny aj. V popředí periferní p. je asymetrie obličeje (pokles ústního koutku, nestejná šíře oční štěrbiny), bývá pokles spodního víčka s následnou neschopností úplně zavřít oko (nebezpečí vzniku lagoftalmu), neschopnost svraštit čelo, zapískat aj. Bývají poruchy citlivosti příslušné oblasti, hyperakuzie (porucha m. stapedius), porucha vnímání chuti v předních dvou třetinách jazyka, porucha sekrece slz a slin. Pro centrální p. je charakteristické postižení dolní větve se šetřením inervace m. frontalis a m. orbicularis oculi (typický pokles ústního koutku po cévní mozkové příhodě). Diagnózu lze potvrdit EMG vyšetřením; složitější může být zjištění etiologie (sérologická vyšetření apod.)

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.