Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Raf kináza

proteinkináza (serin/threonin) s významnou rolí při řízení buněčné proliferace. Je součástí kinázových kaskád spouštěných např. receptory růstových faktorů, které prostřednictvím Ras-proteinů aktivují Raf-kinázu, ta pak fosforylací dalších (downstream) kináz spouští řadu procesů spojených s proliferací a diferenciací. Blokáda Raf-kinázy je jedním z možných mechanismů léčby maligních tumorů, srov. sorafenib. Srov. MAPK, ERK

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.