Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


rezonance

1. v akustice shoda kmitočtu vlastních kmitů soustavy s kmitočtem budicího zdroje. Při fyzikálním vyšetření se tak označuje poklepový zvuk muzikálního charakteru, obv. nad dutinami; zvláštním případem je Škodova r. 2. v elektrotechnice při rezonančním kmitočtu elektrické soustavy (kapacita-indukčnost) je amplituda kmitů maximální 3. v chemii (na molekulární úrovni) distribuce elektronů či nábojů v planárních a symetrických sloučeninách (zejména s konjugovanými dvojnými vazbami), kdy rezonance snižuje energetický obsah a zvyšuje stabilitu molekuly [lat. resonantia ozvěna (echo), resono ozývat se; re-; sonus zvuk]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.