Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


sarkoidóza

multisystémové onemocnění nejasného původu (předpokládají se imunologické mechanismy při reakci na dosud neznámý antigen či antigeny, z mikrobiálních původců se přisuzuje role mykobakteriím, spíše atypickým, a propionibakteriím), postihující řadu orgánů, obv. plíce a nitrohrudní mízní uzliny, popř. mimohrudní orgány (oko, kůže, játra, srdce, CNS aj.). Histopatologicky jde o granulomatózní onemocnění s epiteloidními buňkami bez kaseifikace. Příznaky závisejí na postiženém orgánu. S. může probíhat buď subakutně s horečkami, bolestmi kloubů, kožními (erythema nodosum) a plicními příznaky (srov. Löfgrenův syndrom), nebo chronicky s postupným rozvojem plicního postižení až plicní fibrózy s dušností a omezením plicních funkcí. Bývá bilaterální hilová lymfadenopatie, na plicích jsou známky infiltrace. Kožní forma může mít ráz erythema nodosum, lupoidní či psoriaziformní, výskyt nodulů, lupus pernio (indurované léze často na obličeji), hnědě zbarvené papuly, plaky aj. Obv. k potvrzení vyžaduje bioptické vyšetření. Oční postižení má nejč. ráz uveitidy, granulomy mohou být i ve spojivkách, může být postižena i sítnice. Granulomy mohou být v játrech, těžší postižení však nebývá. Mohou být parézy hlavových nervů, diabetes insipidus. Bývá rovněž narušen kalciový metabolismus (hyperkalcemie, hyperkalciurie) v důsledku aktivace vitaminu D v makrofázích, v séru je možné zjistit zvýšenou aktivitu ACE. Funkční plicní testy jsou charakteristické pro restriktivní poruchu; provádí se rovněž bronchoalveolární laváž, galliová scintigrafie, HRCT u fibrózy. Klasickým vyšetřením je Kveimův test. V diagnóze může být důležitá biopsie (např. uzlin) s nálezem granulomů. Průběh je různý, může docházet i k spontánní úpravě, závažný je vznik plicní fibrózy ev. trvalé postižení očí glaukomem. U těžších forem se podávají kortikoidy, při špatné odpovědi ev. některá cytostatika. Srov. BBS nemoc [řec. sarx, sarkos maso; -oid]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.