Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


syfilis (2. p. syfilidy)

příjice, lues, syphilis. Chronicky probíhající infekční onemocnění způsobené anaerobní spirochetou Treponema pallidum, která je velmi citlivá na vyschnutí a na kyslík. Přenáší se pohlavním stykem (i orálním či análním), výjimečně je možný přenos např. do kožních nebo slizničních poranění. Závažný je přenos z matky na plod. S. (neléčená) probíhá klasicky ve třech stadiích. První (primární) stadium se objeví cca za 2–4 týdny a probíhá v místě vstupu infekce do organismu (pohlavní úd, stydké pysky, klitoris, děložní čípek, popř. rty, mandle, jazyk, prsní bradavky, okolí řiti aj.). Typickým projevem je tvrdý vřed (ulcus durum, šankr), k němuž se za 1–2 týdny připojí zduření mízní uzliny (indolentní bubo) v třísle (popř. jinde podle místa tvrdého vředu). Tyto projevy za několik týdnů samy odezní, ale bakterie se mezitím rozšíří do celého organismu. Vzniká druhé (sekundární) stadium, jehož příznaky se objevují obv. do 8 týdnů po infekci. Jde zejm. o příznaky kožní a slizniční, které mají různý charakter. Bývají též celkové příznaky (bolesti hlavy, v krku, zvýšená teplota) a jsou zduřelé mízní uzliny. V obou těchto stadiích je nemocný silně infekční. I toto stadium po několika týdnech samo odezní. Po měsících či letech se objeví třetí (terciární) stadium, při němž dochází k tvorbě gummat (tuhé hrboly v různých orgánech, které později měknou, rozpadají se a vředovatí). Mimoto mohou být postiženy další orgány: srdce a krevní cévy, kosti i jiné orgány (postižení má charakter intersticiálního zánětu a je způsobeno přežíváním spirochet a autoimunitní reakcí). Závažné je postižení CNS – neurolues (tabes dorsalis, progresivní paralýza a další, charakterizované často demyelinizací). Řada orgánů je též postižena při vrozené s. (viz syphilis congenita). K diagnostickým testům patří RRR, VDRL, TPHA, FTA, Nelsonův imobilizační test, v minulosti se používal klasický BWR. V léčbě se dříve užívaly těžké kovy a jejich sloučeniny (viz antiluetika), dnes se s. léčí antibiotiky. Lékem volby je penicilin G, přičemž u infekce trvající méně než 1 rok se aplikuje i.m. jediná dávka 2,4 mil. IU, u infekce trvající déle se tato dávka dvakrát opakuje vždy po týdnu. Penicilin lze užít i v těhotenství. Alternativou k penicilinu je azithromycin (u krátce trvající infekce jednorázově 2 g p.o.), dále tetracykliny (doxycyklin), ev. erythromycin či cefalosporiny (ceftriaxon). Při léčbě je třeba počítat s Jarischovou-Herxheimerovou reakcí. Jako u jiných pohlavních nemocí je důležitá prevence (výběr sexuálních partnerů, používání prezervativu) a léčba partnerů (srov. STD). Dále viz syphilis [podle epické básně Syphilus sive  morbi Gallici libri tres „Syfilus aneb tři knihy o francouzských nemocech“ od it. lékaře a básníka Girolama Fracastoria (1478–1553); Syfilus – dosl. milovník sviní – je v básni jméno pasáčka vepřů nakaženého s.: řec. sys svině; filo milovat; francouzská nemoc – starý název pro syfilis]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.