Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


taxany

toxické alkaloidy izolované z tisu (rod Taxus) užívané jako cytostatika, nověji i jejich syntetická analoga. Jde o aromatické diterpeny, které poškozují funkci mikrotubulů jejich zvýšenou stabilizací s následným zastavením mitózy. Mezi t. patří např. paclitaxel či docetaxel. Vazba t. na beta-tubulin fixuje tuto stavební jednotku ve struktuře mikrotubulu, a naruší tak jeho dynamickou nestabilitu spočívající ve stálém přirůstání a odbourávání. Spolu s látkami narušujícími polymeraci mikrotubulů (kolchicin aj.) jde o antimikrotubulární (anticytoskeletální) léky, obě skupiny narušují funkci mitotického vřeténka, užívá se proto také společné označení vřeténkové jedy [lat. taxus tis]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.