Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


tekutiny lidského těla

tekutiny, jejichž základem je voda s různým obsahem rozpuštěných látek (zejm. minerálních látek, bílkovin a dalších organických sloučenin). Tekutiny tvoří u dospělého jedince asi 60 % hmotnosti, vyšší je tento podíl u kojenců. Dělí se na tekutinu nitrobuněčnou (intracelulární, zkr. ICT, tvořící 40 % hmotnosti) a mimobuněčnou (extracelulární, zkr. ECT, představující 20 %). ECT se dále dělí na tekutinu intersticiální (neboli tkáňový mok tvořící 15 % hmotnosti těla) a tekutinu uvnitř cév (intravaskulární, v podstatě krevní plasmu). Dalším druhem je tekutina transcelulární. Jednotlivé tekutiny prodělávají nepřetržitý koloběh, který je nezbytný pro správnou činnost organismu. Srov. osmolalita, onkotický

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.