Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


transferinový receptor (zkr. TfR)

membránový receptor typu II vážící transferin. Typ 1 (TfR1, CD 71) je exprimován na většině buněk, jeho exprese je regulována množstvím a potřebou železa (jeho mRNA obsahuje na 3’ konci IRE), afinita k transferinu je ovlivňována HFE. Po navázání transferinu probíhá jeho endocytóza, v okyselených lyzozomech je železo uvolněno a receptor recykluje do buněčné membrány. Výrazně exprimován je na buňkách erytroidní řady, na proliferujících buňkách vč. nádorových. Existuje i v sérové (solubilní) formě (sTfR). 2. typ (TfR2) je výrazně přítomen v játrech a v erytroidní řadě, není regulován železem, má menší afinitu k transferinu, neváže HFE a jeho přesná funkce a regulace nejsou dosud známy. Předpokládá se funkce v regulaci kinetiky železa v organismu, mohl by ovlivňovat expresi hepcidinu. Není schopen TfR1 nahradit, jeho mutace způsobuje vzácný typ 3 hemochromatózy

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.