Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


ultrasonografie (zkr. USG)

vyšetření ultrazvukem. Je založeno na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraních (hranicích orgánů, chorobných útvarech, kamenech, zvýšeném množství tekutiny apod.). Tyto odrazy (echa) lze registrovat a vyhodnocovat. Uplatňuje se při vyšetření většiny orgánů, umožňuje stanovit jejich velikost, strukturu, event. pohyblivost, někdy i funkci; dále nejrůznější patologické struktury (cysty, nádory, konkrementy, přítomnost tekutiny). Uplatňuje se ve většině medicínských oborů, patří k základním a bezpečným zobrazovacím metodám. Může se kombinovat s endoskopií (endoskopická u. např. při vyšetření prostaty, v gastroenterologii), může sloužit k zacílení určité struktury a k její bezpečné punkci apod. Velký význam má v porodnictví k sledování vývoje plodu, množství plodové vody, pohyblivosti plodu a jeho částí, odhalení některých patologických změn, event. též k stanovení pohlaví plodu. V časných fázích těhotenství se provádí poševní cestou. Technické problémy mohou být např. při velkém množství vzduchu před vyšetřovaným orgánem nebo při nadměrné obezitě. Často se rovněž kombinuje s dopplerovským vyšetřením. Též sono(grafie), echo. Srov. echokardiografie [ultra-; lat. sonus zvuk; -grafie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.