Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


acidobazická rovnováha

acidobazická rovnováha zkr. ABR – rovnováha mezi kyselinami azásaditými látkami vtěle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně avylučováním na straně druhé. Její přesné udržení vurčitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost organismu. Kmechanismům, které větší výkyvy minimalizují, patří jednak pufry nárazníky, tlumivé roztoky vyrovnávající okamžité změny, jednak plíce aledviny, které mohou poruchy kompenzovat po dlouhou dobu. Za normálních okolností má organismus tendenci se okyselovat – kyselé látky však dokáže pufrovat avyloučit močí která je proto obvykle kyselá, oxid uhličitý pak vydýchat plícemi. Porucha rovnováhy ve prospěch kyselin vede kacidóze, porucha ve prospěch zásaditých látek kalkalóze. Oba typy poruchy mohou být vyvolány buď metabolickými ději metabolická acidóza či alkalóza, nebo jsou důsledkem poruchy dýchání respirační acidóza či alkalóza. Kvyhodnocení ABR se užívá Astrupovo vyšetření. Srov. pH, vnitřní prostředí acidum; báze

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.