Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


abstinenční syndrom

souhrn příznaků, které jsou důsledkem odnětí, resp. nedostatku drogy (vč. alkoholu, nikotinu či kofeinu), na niž je vytvořena závislost (viz drogová závislost). Rozlišuje se mezi a. s. psychickým a fyzickým, konkrétní příznaky se liší podle drogy. Psychický a. s. se projevuje např. neklidem, podrážděností, úzkostí, emoční labilitou, psychomotorickým neklidem, skleslostí, útlumem, subdepresivním až depresivním laděním, poruchami spánku aj. U fyzického a. s. jsou v popředí bolesti hlavy, svalů a kloubů, četné vegetativní příznaky (průjem, nauzea, zvracení, slzení, mydriáza, žaludeční křeče, poruchy oběhu – tachykardie, arytmie, poruchy tlaku krve), třes, křeče někdy až celkové, halucinace atd. Významnou roli má struktura osobnosti postiženého, jeho tolerance vůči droze, rodinné či partnerské zázemí atd. V léčbě se užívá substituce (nikotinem, methadonem či buprenorfinem), jinak je léčba pouze symptomatická

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.