Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


bolest

nepříjemný pocit a vjem, který patří k základním a důležitým příznakům onemocnění (zánětu, úrazu, nádoru aj.) a jehož biologickým smyslem je upozornit na vznikající chorobu, poškození či ohrožení, popř. omezit též pohyb určité části těla. Klinicky může mít různý charakter (bodání, svírání, pálení aj.), různou intenzitu, kolísání, může být vyvolána, zhoršována či tlumena různými ději, polohami apod. B. vzniká drážděním nociceptorů a je vedena nociceptivními vlákny do CNS. Rychlý přenos je drahou spinothalamickou, dráhy spinoretikulární a spinomezencefalické ovlivňují i afektivní a behaviorální složku vnímání bolesti. Na míšní i mozkové úrovni probíhá i modulace bolesti (snížení bolesti vlivem taktilních podnětů, vliv některých oblastí mozkové kůry, sestupné dráhy do míchy, endogenní opiáty aj.). Z klinického hlediska se b. dále dělí na povrchovou, somatickou, která je ostrá a dobře lokalizována, a hlubokou, viscerální, která je tupá, difuzní a hůře ji lze přesně lokalizovat. Spec. typy b. je i kauzalgie a neuralgie. Kromě vlastního onemocnění orgánů může být b. upravována ještě vlivy nervovými (b. nejasného původu, různý práh pro vnímání b. u různých lidí nebo u téže osoby v závislosti na jejím duševním rozpoložení, ztráta vnímání b. apod.). Místo vnímání b. nemusí rovněž vždy odpovídat postiženému místu (přenesená, „vystřelující“ b., srov. Headovy zóny). Významná je i b. při lékařských zákrocích, z fyziologických dějů je pak významná b. při porodu. Kromě nepříjemného vnímání může b. postiženého velmi sužovat a kruté b., např. po úrazu, mohou přispívat k rozvoji šoku. Chronické b. vedou k dlouhodobému zhoršení kvality života. B. může rovněž omezovat funkci (typické u pohybového aparátu), ale může vést i k cílené změně chování. B. se tlumí analgetiky, ale u některých stavů by této léčbě mělo předcházet poznání příčiny (b. břicha). Existují i nefarmakologické postupy. Tlumení bolesti je i součástí anestezie. Srov. algický. Lat. dolor; řec. algos (koncovka -algie) nebo odyne (koncovka -odynie)

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.